zavřít
Viveca Lindfors

herečka, režisérka, spisovatelka

Narození:
29. 12. 1920 , Uppsala, Švédsko
Úmrtí:
25. 10. 1995  ve věku 74 let,  Uppsala, Svédsko  †
Znamení:
kozoroh  
Výška:
167 cm
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

6 se líbí, 1 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Here?ka, re�iserka a spisovatelka �v�dsk�ho p?vodu Elsa Viveca Torstensdotter Lindfors se narodila 29.12. 1920 v Uppsale L�n ve �v�dsku. Jej� otec se jmenoval Torsten a matka Karin Dumping-Linfords. Studovala herectv� na Royal dramatic Theater School Stockholm � ve Stockholmu na dramatick� akademii,a u� jako studentka vystupovala v Kr�lovsk�m divadle ve Stockholmu. Je�t? ne� ode�la do Hollywoodu, hr�la v n?kolika filmech ve �v�dsku - The Spinning Familly 1940 a In Paradise - V r�ji 1941. Spol. Warner Brother uzav?el s Vivecou smlouvu v roce 1946 a studio opr�vn?n? doufalo, �e nastoup� na m�sto po Gr�t? Garbo a bude novou tv�?� vedle Ingrid Bergman. O rok pozd?ji po boku zn�m�ho herce Errola Flyna � v roli dona Juana, hr�la �pan?lskou kr�lovnu Margaret ve - The Adventures of Don Juan � Dobrodru�stv� dona Juana, a poprv� se ve filmu tak� setkala s pozd?j��m americk�m presidentem, hercem Ronaldem Reaganem v - Night Unto Night 1949, kter� re��roval jej� pozd?j�� man�el Don Siegel. V typicky hollywoodsk�m pojet� kr�sy, elegantn� a kr�snou tmavovlasou modrookou Vivecu dost ?asto srovn�vali s jej� krajankou Gretou Garbo. Jako divadeln� here?ka vystupovala i na Broadwayi v roce 1955 v roli Anastasie � �eny, kter� tvrdila, �e je potomkem rusk�ho cara a Romanovc?. Filmovou Anastasii pak ztv�rnila kolegyn? Ingrid Bergman. Viveca Lindfors byla vdan� ?ty?ikr�t. Jej� prvn� man�el byl Harry Hasso od roku 1941 � 1943, druh� Folke Rogard 1944 � 1948 a spolu m?li dceru Lenu, re�iser Don Siegel 1948 � 1953. Posledn�, man�elstv� s Georgem Tabori , kter� bylo uzav?eno v roce 1953, bylo rozvedeno v roce 1970, m?li syna Kristophera 1955. Ob? d?ti, syn Kristopher a dcera Lena se jmenovali po Georgovi Taborim, kter� si vzal Lenu nar.1946 za vlastn�. Americkou st�tn� ob?ankou se Viveca stala roku 1951. Viveca z�skala cenu Emmy za nejlep�� here?ku v dramatick� serii - Life Goes On - rok 1989 � 1990 a na berl�nsk�m festivalu za nejlep�� here?ku v No Exit, z roku 1962, cenu Berl�nsk�ho medv?da. Snad jako nejzn�m?j�� jevi�tn� here?ka se vr�tila do �v�dska na turn� se hrou - Play Strindberg, v srpnu 1995. Viveca napsala sc�n�? pro sv� vlastn� One-Woman show, kter� m?lo velk� �sp?ch. Hr�la tak� se sv�m synem Kristoferem Tabori ve sn�mku - My Mather, My Son. D�le to byly nap?. The Way We Were, A Wedding, nebo Girlfriends. Napsala, re��rovala a hr�la ve specificky osobn�m autobiografick�m drama - Unfiinished Business 1987. V roce 1994 si zahr�la roli Catherine ve filmu Hv?zdn� br�na, kter� m?l velk� �sp?ch. Jej�m posledn�m filmem byl Last Summer in the Hamptons - Posledn� l�to v Hamptonu 1995. U n�s jsme se s Vivecou Linfors mohli tak� setkat v seri�lu STV - Pehav� Max a stra�idla, kde hr�la teti?ku bydl�c� na polorozpadl�m stra�ideln�m hrad?. Jej�ho vyn�lezy posedl�ho, pra�t?n�ho synovce hr�l Bolek Pol�vka, a mohli jsme se tu setkat nejen s hrab?tem Dr�kulou, ale i ob?�encem, b�lou pan�, nebo um?l�m mu�em. V tomto seri�lu hr�la plej�da zn�m�ch evropsk�ch herc? a nat�?elo se tak� na Slovensku a v ?ech�ch. Viveca �ila u� del�� dobu ve �v�dsku, kde na komplikace s revmatoidn� artritidou zem?ela 25.10.1995 ve sv�m rodi�ti v Uppsale L�n �v�dsku ve v?ku 75 let. …zobrazit celý životopis

Nejznámější díla – Viveca Lindfors

| celá filmografie (152)

Vztahy – Viveca Lindfors

Mohli by vás také zajímat…